Viggo

Kön:
Hona

Föräldrar Mor-/farföräldrar Generation 3 Generation 4

1b959f80-c3a6-464c-bbc5-c4799d28b6e3

Far

Hane

da0327c3-1c30-438c-96d1-6229f9624a75

Hane

3b4d882c-04f0-42ef-acc5-f4586cd41c95

Hane

52911e8f-df66-40d7-8843-c618438df7fa

Hane

1d72813e-19c4-4001-8e88-cad1703d3f54

Hona

254e90cf-e75f-4fda-9b05-f8affe26f976

Hona

e401e5ad-7ad3-4c5b-8172-d3bee2046591

Hane

6ba0cc37-a261-47e1-b7bc-5403f406b3c3

Hona

6e94f117-2046-4968-90f9-0b4b7b30bfa8

Hona

8c228188-f135-462e-8ddd-2643bbd66932

Hane

9b3761a9-4ca6-426c-900d-7ac918b6d309

Hane

c8d2ff79-5975-4f2e-b2b2-1a7ec1b8d91c

Hona

01e25b02-bccc-4835-862b-5fc849db91cd

Hona

e55445b6-aff7-44fc-a3a8-b249564697a5

Hane

67b7cee7-0228-4012-aace-ad1eca9fd2b1

Hona

5c22b167-3640-4f8b-b523-b2e95b35cd53

Mor

Hona

c2afad31-a9a8-43fd-8031-f825045cce24

Hane

37c960f3-2e44-4aa6-bd9c-c80d39b02426

Hane

e6471051-64bc-4ebe-9a66-ea2a54d52ddc

Hane

503910eb-5b54-4df5-98df-21086fb834d9

Hona

0a9b9b8c-afd1-440b-88fd-64635b5511cc

Hona

ca1fa803-decf-41ae-9ae1-e1b31733336b

Hane

40aaae88-9587-4cc5-8131-4dc4db5811bd

Hona

3add9c67-436c-418a-a209-bed570d40e1d

Hona

f46c47b6-ea59-4f2d-b732-c96f992ede86

Hane

e8fd388f-e0f7-4663-97bf-766a1756ffaa

Hane

03281547-16b8-4eb8-9f44-465f3f364d1f

Hona

5ca49b4e-b79d-47de-abb3-de258e1360d9

Hona

d4c4673c-d252-4fe4-a6ad-b368807975d5

Hane

c18eeb90-1c75-4f5d-bf68-cb91bf41999a

Hona

Få din egen webbsida med stamtavla - kräver inga tekniska förkunskaper: www.123minsida.se Starta din egen webbsida med stamtavla - Klicka här

Ras:
Kön:
Reg.nr:
Född:
Uppfödare:

Mer info